...

TÚI KHÍ CHÈN HÀNG CONTAINER KRAFT PHOEBESE 1000×1800

108.000

TÚI KHÍ CHÈN HÀNG CONTAINER KRAFT PHOEBESE 1000×1800

Túi khí chèn hàng kraft được các doanh nghiệp Việt ưa chuộng vì tính cứng cáp và chi phí hợp lý. Sản phẩm đạt đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: AAR, ROHS… Đủ sức xuất khẩu vào các thị trường khó tính nhất: Úc, Mỹ EU…

TÚI KHÍ CHÈN HÀNG CONTAINER KRAFT PHOEBESE 1000×1800
TÚI KHÍ CHÈN HÀNG CONTAINER KRAFT PHOEBESE 1000×1800

108.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.