...

DAO CẮT AN TOÀN EASY CUT 2000

550.000

DAO CẮT AN TOÀN EASY CUT 2000

DAO CẮT EASY CUT 2000 SKY PAK PHÂN PHỐI. Dao cắt an toàn Easy Cut Safety 2000 là loại dao cắt thường được dùng trong cắt thùng carton, cắt dây đai… mà không sợ hàng hóa bên trong bị ảnh hưởng. SKY PAK nhập khẩu chính hãng dao cắt Easy Cut từ Mỹ và phân phối chính thức ở thị trường Việt Nam.

DAO CẮT AN TOÀN EASY CUT 2000
DAO CẮT AN TOÀN EASY CUT 2000

550.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.