Tuyển dụng

Các vị trí sẵn sàng chào đón bạn! Mô tả công việc xem tại từng vị trí
Thông tin tuyển dụng
Vị trí
Chuyên ngành
Thời hạn
フリーランサー
販売/ カスタマーサービス
15/06/2023
自由职业者
销售/客户服务
15/06/2023
프리랜서
판매/고객 서비스
15/06/2023
Collaborator
Sale/ Customer Service
15/06/2023
Nhân viên chính thức
Sale, Chăm sóc Khách hàng
01/07/2023
Nhân viên chính thức
Sale, Chăm sóc Khách hàng
01/07/2023

Để lại thông tin

Vui lòng điền đủ thông tin ở các mục có (*) để chúng tôi có thể tư vấn cụ thể nhất cho quý khách!