...

PALLET GỖ THÔNG MỚI 4 CHIỀU

700.000

PALLET GỖ THÔNG MỚI CHUẨN XUẤT KHẨU 4 CHIỀU

Do đặc tính vượt trội so với các loại pallet khác, pallet gỗ thông mới chuẩn xuất khẩu được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất với nhiều ưu điểm như độ bền cao, khả năng bảo vệ tốt, an toàn với hàng hóa. Pallet gỗ thông mới chuẩn xuất khẩu là sự lựa chọn an toàn cho hàng hóa.

PALLET GỖ THÔNG MỚI 4 CHIỀU
PALLET GỖ THÔNG MỚI 4 CHIỀU

700.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.