...

GÓI HÚT ẨM SILICA GEL

112.000

GÓI HÚT ẨM SILICA GEL

Được sản xuất từ natri silicat và axit sulfuric, silica gel có cấu trúc vi xốp, vô định hình với sự phân bổ khe hở khoảng 3-60 angstroms. Nó có bề mặt rộng xấp xỉ 800m2/gr và có thể hấp thụ nước lên đến 40% trọng lượng riêng.Silica gel có tính năng hút ẩm vật lý bằng cách giữ nước, hơi ẩm trong về mặt và mao quản hơn là so với cơ chế hút ẩm hoá học.

GÓI HÚT ẨM SILICA GEL
GÓI HÚT ẨM SILICA GEL

112.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.