...

NHÃN PHÁT HIỆN VA ĐẬP IMPACT LABEL 50G

95.000

NHÃN PHÁT HIỆN VA ĐẬP IMPACT LABEL 50G

Trong quá trình vận chuyển và phân phối hàng hóa, các chủ doanh nghiệp luôn phải đối mặt với rủi ro kiện hàng bị va đập. Trong khi đó, quá trình truy cứu trách nhiệm của các bên tham gia khi hàng hóa bị hư hỏng mất rất nhiều thời gian. Chính vì vậy, nhãn phát hiện va đập Impact Label là giải pháp tối ưu giúp bạn giảm thiểu nỗi lo khi vận chuyển hàng hóa.

NHÃN PHÁT HIỆN VA ĐẬP IMPACT LABEL 50G
NHÃN PHÁT HIỆN VA ĐẬP IMPACT LABEL 50G

95.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.