Tầm nhìn

Với khát vọng tiên phong và chiến lược phát triển bền vững, SKY PAK sẽ dần dẫn đầu về “chuyên cung ứng các giải pháp công nghệ đóng gói cho Doanh nghiệp và vận chuyển an toàn cho ngành xuất khẩu” tại Việt Nam.

Sứ mệnh

SKY PAK luôn tìm tòi nâng cấp – cải tiến những giải pháp đóng gói, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp dựa trên các nguyên tắc Uy tín – Tôn trọng – Chân thành để cùng chung sức xây dựng và phát triển cùng Quý Khách hàng. Đặc biệt, SKY PAK thêm khẳng định uy tín và vị thế Doanh nghiệp Việt ở Việt Nam và trên trường Quốc tế.

Giá trị cốt lõi

  • Khách hàng là trung tâm
  • Công nghệ là tiên phong
  • Công sự là trách nhiệm
  • Văn hoá là nền tảng
  • Cộng đồng là nghĩa vụ

Để lại thông tin

Vui lòng điền đủ thông tin ở các mục có (*) để chúng tôi có thể tư vấn cụ thể nhất cho quý khách!