...

PALLET GỖ THÔNG CŨ 4 CHIỀU

500.000

PALLET GỖ THÔNG CŨ 4 CHIỀU

Gỗ thông nhẹ, dễ dàng vận chuyển và xử lý. Nhựa thông bên trong gỗ có khả năng kháng sâu bọ, mối mọt tự nhiên, giúp Pallet gỗ thông có độ bền lên đến 20 năm.

PALLET GỖ THÔNG CŨ 4 CHIỀU
PALLET GỖ THÔNG CŨ 4 CHIỀU

500.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.