...

GÓI HÚT ẨM CLAY

112.000

GÓI HÚT ẨM CLAY

Gói hút ẩm clay hay còn gọi là đất sét hoạt tính. Là 1 dạng gói hút ẩm phổ biến trên thị trường hiện nay. Khả năng hút ẩm đến 75%, là lựa chọn tối ưu cho hút ẩm trên diện rộng: kho, container..

GÓI HÚT ẨM CLAY
GÓI HÚT ẨM CLAY

112.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.