CHỨNG NHẬN AAR CỦA TÚI KHÍ CHÈN HÀNG ATMET

túi khí chèn hàng

Về túi khí chèn hàng Atmet. Được sản xuất bởi Atmet Inc, có trụ sở tại Atlanta, Hoa Kỳ. Các văn phòng bán hàng tại Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Việt Nam và Thái Lan. Atmet Group Inc. là một công ty tập trung vào Bảo vệ Sản phẩm và Ngăn ngừa Thiệt hại. Trong[xem thêm]

AAR

chứng nhận AAR

AAR: là gì? AAR là chứng nhận của Hiệp hội Đường sắt Hoa Kỳ. Là một chứng nhận cấp những tổ trong ngành phụ thuộc vào đặc điểm kỹ thuật M-1003. Do Hiệp hội Đường sắt Hoa Kỳ phân phối. Tiêu chuẩn kết hợp các điều khoản được xác định với trách nhiệm quản lý,[xem thêm]

079 3333 086