650.000

PALLET NHỰA 4 CHIỀU

Pallet nhựa 4 chiều được sử dụng rất phổ biến trong lưu kho và vận chuyển các mặt hàng nhẹ. Nhất là trong ngành thực phẩm đông lạnh.

079 3333 086