...

PALLET GỖ KEO (TRÀM) 2 CHIỀU

300.000

PALLET GỖ KEO (TRÀM) 2 CHIỀU

Với những đặc tính như độ bền cơ học cao, có độ cong vênh thấp hơn các loại gỗ tạp khác nên gỗ keo là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà sản xuất Pallet gỗ.

PALLET GỖ KEO (TRÀM) 2 CHIỀU
PALLET GỖ KEO (TRÀM) 2 CHIỀU

300.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.