400.000

PALLET NHỰA 2 CHIỀU

Pallet nhựa 2 chiều được sử dụng nhiều trong lưu kho và vận chuyển các mặt hàng nhẹ. Không yêu cầu cao về tiêu chuẩn.

079 3333 086