...

PALLET NHỰA 2 CHIỀU

400.000

PALLET NHỰA 2 CHIỀU

Pallet nhựa 2 chiều được sử dụng nhiều trong lưu kho và vận chuyển các mặt hàng nhẹ. Không yêu cầu cao về tiêu chuẩn.

kích thước (dài x rộng x cao): 800x1200x150/140mm 1100x1100x150/140mm 1000x1200x150/140mm khối lượng: >7kg chất liệu: Tái chế PPC Nguyên sinh H/D PE&PP chịu tải: >800-1000kg sản xuất tại: Việt Nam Màu sác: đa dạng
PALLET NHỰA 2 CHIỀU

400.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.