...

PALLET GIẤY 3 CHÂN

800.000

PALLET GIẤY 3 CHÂN

Pallet giấy 3 chân là kiểu pallet làm bằng giấy rất thông dụng để vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra hai mặt của pallet đều là mặt phẳng có kết cấu bền vững, giữ thăng bằng tốt, thích hợp sử dụng vận chuyển hàng hóa yêu cầu khô ráo, không có độ ẩm. Pallet giấy 3 chân có độ bền cao, kích thước gọn nhẹ, phù hợp cho lưu trữ và vận chuyển hàng hóa mà không lo đổ vỡ hay biến dạng. Pallet giấy 3 chân chủ yếu được sử dụng để thay thế cho pallet gỗ, pallet nhựa hay pallet sắt…

PALLET GIẤY 3 CHÂN
PALLET GIẤY 3 CHÂN

800.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.