...

NHÃN PHÁT HIỆN VA ĐẬP 75G IMPACT INDICATOR

95.000

NHÃN PHÁT HIỆN VA ĐẬP 75G IMPACT INDICATOR

Một sản phẩm đã quá quen thuộc với ngành vận chuyển xuất khẩu ở thị trường quốc tế nhưng còn khá mới mẻ tại Việt Nam đó chính là: nhãn phát hiện va đập 75G Dual Impact Label. SKY PAK tự hào là công ty tiên phong đưa sản phẩm đến gần với các doanh nghiệp Việt Nam hơn, giúp việc vận chuyển được đảm bảo hơn gấp nhiều lần.

NHÃN PHÁT HIỆN VA ĐẬP IMPACT LABEL 75G
NHÃN PHÁT HIỆN VA ĐẬP 75G IMPACT INDICATOR

95.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.