ỨNG DỤNG CỦA GÓI HÚT ẨM VÀ GÓI HÚT OXY

Thị trường bao bì nói chung và bao bì chuyên đóng gói xuất khẩu nói riêng có nhiều thay đổi. Thường thì đóng gói theo yêu cầu của bên các nước tiên tiến hơn. Cụ thể, để xử lý độ ẩm của hàng hóa thường người ta dùng gói hút ẩm để cho vào hàng[xem thêm]

079 3333 086