Thực Phẩm Đóng Gói Dễ Hư Hỏng Nếu Không Có Thứ Này

Gói hút oxy Ohunter

Thực phẩm chế biến khi đóng gói rất dễ hư hỏng nếu không có quy trình đóng gói đạt chuẩn. Trong quy trình đó không thể không nhắc đến gói hút khí oxy. Đây là giải pháp bảo quản thực phẩm tiện ích và an toàn cho thực phẩm chế biến. Giúp thực phẩm đóng[xem thêm]

079 3333 086