125.000

TÚI KHÍ CHÈN HÀNG CONTAINER PP PHOEBESE 1000×1800

Túi khí chèn hàng container pp phoebese là lựa chọn tối ưu cho việc giảm thiểu hàng hóa khi vận chuyển.

079 3333 086