...

CỘT KHÍ CHỐNG SỐC BỌC HÀNG 40CMX50M

285.000

Túi khí chèn thùng dạng cột hay cột khí chống sốc bọc hàng là loại túi bọc hàng an toàn và tiết kiệm chi phí cho việc vận chuyển. Nhờ vào tính tiện dụng của nó mà loại túi này đang được sử dụng ở thị trường Việt Nam và ngày càng được sử dụng phố biến.

CỘT KHÍ CHỐNG SỐC BỌC HÀNG 40CMX50M

285.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.