1.700.000

GÓI HÚT OXY OHUNTER 30CC

Thành phần than hoạt tính giúp gói hút oxy Ohunter cũng có khả năng hút hơi ẩm mạnh mẽ. Chúng tôi tin rằng, đây là sự lựa chọn tối ưu cho giải pháp bảo quản của bạn.

079 3333 086