...

DÂY ĐAI CHẰNG HÀNG CÓ TĂNG ĐƠ

300.000

DÂY ĐAI CHẰNG HÀNG CÓ TĂNG ĐƠ

SKY PAK chuyên cung cấp các loại dây đai chằng hàng, dây đai container, dây đai compossite, tăng đơ căng dây để chằng buộc hàng hóa chống va đập, đổ vỡ trong quá trình vận chuyển.

DÂY ĐAI CHẰNG HÀNG CÓ TĂNG ĐƠ
DÂY ĐAI CHẰNG HÀNG CÓ TĂNG ĐƠ

300.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.