Các Tiêu Chuẩn Đối Với Pallet Gỗ Xuất Khẩu

pallet gỗ

Pallet gỗ sử dụng để kê hàng hóa xuất khẩu đi là loại pallet có kích thước phù hợp với hàng hóa và phù hợp với cách sắp xếp pallet trong container, yêu cầu của pallet gỗ xuất khẩu phải không mối mọt, không đen mốc, không có vỏ cây, pallet cứng chắc chịu va[xem thêm]

079 3333 086