GÓI HÚT OXY TRONG CHỐNG Ô NHIỄM THỰC PHẨM

ô nhiễm thực phẩm

Các loại thực phẩm chúng ta ăn vào thường không sạch tuyệt đối mà ít nhiều sẽ có ô nhiễm. Ô nhiễm thực phẩm có thể đến từ môi trường hoặc do thành phần bên trong tự sản sinh ra. Vi dụ thực phẩm để lâu bị mốc sẽ chứa chất độc aflatoxin. Trong các[xem thêm]

079 3333 086