HƯ HỎNG HÀNG HÓA TRONG VẬN TẢI

Hư hỏng hàng hóa khi vận chuyển

Quá trình vận chuyển đường dài khó tránh khỏi những rủi ro. Dẫn đến hư hỏng hàng hóa. Hàng hóa bị thất lạc, hàng hóa hư hỏng, ngã đổ,…Tình trạng hàng hóa giao cho người nhận không còn nguyên vẹn như ban đầu là điều không ai mong muốn. Hư hỏng hàng hóa thường dẫn[xem thêm]

079 3333 086