DỤNG CỤ CĂNG DÂY ĐAI COMPOSITE

dụng cụ đóng hàng hóa

Trong quá trình dùng các loại dây đai buộc hàng thì việc sử dụng dụng cụ căng dây đai là cần thiết. Rất khó để có thể siết chặt các loại dây đai mà chỉ dùng tay không. Bên cạnh đó, việc khóa dây sau khi chằng buộc cũng như nối hai đầu dây lại[xem thêm]

079 3333 086