CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO GÓI OXY

Logo của cục VSATTP

Chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) là gì? Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bắt buộc phải có Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm (gọi tắt là giấy chứng nhận an toàn thực phẩm) khi hoạt động. Trừ trường hợp quy định tại Khoản[xem thêm]

079 3333 086