AAR

chứng nhận AAR

AAR: là gì? AAR là chứng nhận của Hiệp hội Đường sắt Hoa Kỳ. Là một chứng nhận cấp những tổ trong ngành phụ thuộc vào đặc điểm kỹ thuật M-1003. Do Hiệp hội Đường sắt Hoa Kỳ phân phối. Tiêu chuẩn kết hợp các điều khoản được xác định với trách nhiệm quản lý,[xem thêm]

079 3333 086