...

TÚI KHÍ CHÈN HÀNG CONTAINER ATMET PP 1200×800

80.000

TÚI KHÍ CHÈN HÀNG CONTAINER ATMET PP 1200×800

Túi khí chèn hàng container Atmet đang được nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới tin tưởng và sử dụng trong vận chuyển. Nhằm chống rung lắc, va đập hàng hoá. Giảm thiểu tỷ lệ hàng lỗi, hỏng hóc.

TÚI KHÍ CHÈN HÀNG CONTAINER ATMET PP 1200×800
TÚI KHÍ CHÈN HÀNG CONTAINER ATMET PP 1200×800

80.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.