ISO

10/11/2020

ISO là gì?

ISO (International Organization for Standardization) là Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế. Được thành lập vào năm 1947, hiện nay có trên 150 quốc gia thành viên. Việt Nam gia nhập vào tổ chức này năm 1977, là thành viên thứ 77 của tổ chức này.
Là bộ tiêu chuẩn được đúc kết dựa trên các các kinh nghiệm quản lý tốt trên toàn thế giới. Mục đích của bộ tiêu chuẩn là: Đảm bảo các tổ chức áp dụng nó có khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của khách hàng.
Nhiệm vụ: Thúc đẩy sự phát triển về vấn đề tiêu chuẩn hoá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc tế. Với lợi ích và tính hiệu quả của việc áp dụng ISO, ngày nay người ta mở rộng phạm vi áp dụng cho mọi tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô và sản phẩm vào cả lĩnh vực quản lý hành chính, sự nghiệp.
ISO 9001:2000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, gồm:
  • Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2000
  • Tiêu chuẩn hướng dẫn: ISO 9001:2000, ISO 9004:2000, ISO 19011, IWA2
ISO

Tại sao nên sử dụng ISO?

Để giữ khách hàng thì sản phẩm mà tổ chức cung cấp phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Cung cấp cho tổ chức một cơ chế cho phép tiếp cận một cách hệ thống các quá trình (hoạt động) diễn ra trong tổ chức vì vậy tổ chức của bạn cung cấp một cách ổn định sản phẩm phù hợp mong đợi của khách hàng. Điều đó có nghĩa là khách hàng của bạn luôn luôn hài lòng với sản phẩm mà bạn cung cấp.

Sự khác biệt giữa ISO 9001: 2000 và ISO 9001:2008?

ISO 9001:2008 là phiên bản thứ 4 của tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu, được ban hành để sáng tỏ và làm rõ các yêu cầu hiện có của phiên bản ISO 9001:2000. Phiên bản này không đưa ra các yêu cầu mới so với phiên bản 2000 mà tập trung vào việc cải thiện và tăng cường tính nhất quán với tiêu chuẩn ISO 14001:2004 về Hệ thống quản lý môi trường.

ISO 9001:2008 đã trở thành chuẩn mực toàn cầu để đảm bảo khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng trong các mối quan hệ nhà cung cấp – khách hàng. Tất cả các tiêu chuẩn ISO, bao gồm hơn 17,400 tiêu chuẩn, đều được định kỳ soát xét để đảm bảo tính hiện đại và phù hợp với các tiến bộ mới trong công nghệ, an toàn và chất lượng.

Việc định kỳ soát xét này là cần thiết để các tiêu chuẩn ISO luôn là những tiêu chuẩn tiên tiến nhất, phù hợp với thực tiễn và các yêu cầu mới của ngành công nghiệp. Các quy định bắt buộc này giúp đưa ra quyết định thừa nhận, hủy bỏ hoặc sửa đổi các tiêu chuẩn để duy trì tính hiệu quả và sự đáp ứng trong việc áp dụng trên toàn cầu.

Sky Pak là đơn vị uy tín cung cấp các sản phẩm phụ trợ công nghiệp tuân theo Tiêu chuẩn ISO nói trên. Sky Pak cam kết đem đến sản phẩm hoàn thiện. Chất lượng luôn được đảm bảo khi đến tay khách hàng.

Để lại thông tin

Vui lòng điền đủ thông tin ở các mục có (*) để chúng tôi có thể tư vấn cụ thể nhất cho quý khách!